ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΝΕΑΕπιχειρηματικό Alpha Πράσινες Λύσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
«Marfin sun στο σπίτι σου»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
To «Marfin sun στο σπίτι σου» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών. Δείτε αναλυτικά στο θέμα που ακολουθεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Marfin Egnatia Bank.
Χαρακτηριστικά

Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
· Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (σήμερα περίπου 1,18%) + περιθώριο 3,50% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
· Ποσό δανείου έως 50.000 ευρώ με προσημείωση ακινήτου
· Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη

Β. ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
· Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (σήμερα περίπου 1,18%) + περιθώριο 6,00% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
· Ποσό δανείου έως 40.000 ευρώ
· Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210-8170000.
H Alpha Bank, στο πλαίσιο της ενεργούς περιβαλλοντικής της πολιτικής, και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών για επενδύσεις που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη, διαθέτει το προϊόν “Alpha Πράσινες Λύσεις – Οικολογική Επιχείρηση” που συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχειρήσεως.
Το προϊόν “Alpha Πράσινες Λύσεις – Οικολογική Επιχείρηση” απευθύνεται σε Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της επαγγελματικής στέγης τους με κτηριακές βελτιώσεις (κέλυφος κτηρίου, αλλαγή κουφωμάτων, θερμομονωτικές εργασίες, αντικατάσταση λέβητα, σύνδεση φυσικού αερίου κ.λπ.), αλλά και στην αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 10kw) φιλικού προς το περιβάλλον. Το προϊόν προσφέρεται με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο και με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, που φθάνει τα 20 έτη. Παρέχει ευελιξία στην αποπληρωμή με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, καθώς και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 6 μήνες. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα πρόωρης εξοφλήσεως του δανείου, χωρίς κανένα κόστος.


Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φωτοβολταϊκό σπίτι»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
Το δάνειο «Φωτοβολταϊκό σπίτι» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών για συστήματα έως 10 kwp.
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
· Κάλυψη έως 50.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
· Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου( περίπου 1,43% σήμερα) + περιθώριο 3,95 %.
· Ποσό δανείου από 15.000 έως 50.000 ευρώ.
· Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη.

Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
· Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
· Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου( περίπου 1,43% σήμερα) + περιθώριο 7,45%.
· Ποσό δανείου από 1.500 – 40.000 ευρώ.
· Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 181818 ή 210-4848484.

Ορίζονται με νέες υπουργικές αποφάσεις οι ειδικοί όροι για η υλοποίηση μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου.
Ειδικότερα:
1. Η ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σε κτίρια (επιτρέπεται σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις και ακάλυπτους χώρους) εντός σχεδίου
* ισχύος μικρότερης ή ίσης των 10 κιλοβατωρών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα για τα κτίρια.
* ισχύος μεταξύ 10 και 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες με κατάθεση εγγράφου που θα φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Την ευθύνη της εγκατάστασης και της συμμόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωμάτωσης που αναφέρονται, έχει ο επιβλέπων μηχανικός.
* ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει την «Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας».
Για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, απαιτείται πλέον της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
2. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα και σε γήπεδα εντός σχεδίου
* ισχύος μικρότερης των 100 κιλοβατωρών ή ίσης και μεγαλύτερης των 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
3. Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια εκτός σχεδίου
* ισχύος μικρότερης ή ίσης των 10 κιλοβατωρών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα για τα κτίρια.
* ισχύος μεταξύ 10 και 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, με κατάθεση εγγράφου που θα φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου αλλά και τη συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
* ισχύος μεγαλύτερης των 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας αλλά και τη συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
4. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σε οικόπεδα και γήπεδα (με κάλυψη μέχρι 60% της επιφάνειας του γηπέδου και χωρίς να απαιτείται αρτιότητα ή οικοδομησιμότητα) εκτός σχεδίου
* ισχύος μικρότερης των 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με απλούστερη διαδικασία (εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, με μόνα δικαιολογητικά μία σύντομη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού).
* ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 100 κιλοβατωρών θα προϋποθέτει την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Σε ειδικές περιπτώσεις σημαντικής διαμόρφωσης εδάφους, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διατηρητέων θα απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Φ/Β του Ειδικού προγράμματος στεγών

                                        Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
                                 σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

-Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά.

-Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα υπόλοιπα ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε νησιού, η εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος θα ξεκινήσει την 10η Ιανουαρίου 2011, σε εφαρμογή της 1251/2010 απόφασης της ΡΑΕ. Οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από τις κατά τόπου περιοχές της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά προσφορές σύνδεσης θα δίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Περιοχές.

-Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχές ΔΕΗ), κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης.

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ. 

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για τα ΜΔΝ αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ ΜΔΝ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση συμψηφισμού μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά 
ή στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για τα ΜΔΝ.

-Το έντυπο αίτησης για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά και το έντυπο αίτησης για τα ΜΔΝ θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.

-Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και ειδικότερα για τα ΜΔΝ στο Πληροφοριακό Δελτίο ΜΔΝ.

-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία.

-Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

-Στατιστικά στοιχεία για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, (για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν διατίθενται επί του παρόντος).
Λόγω αλλαγής του συστήματος συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων από τις περιφερειακές μονάδες της ΔΕΗ, νεώτερα στατιστικά θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαϊου     Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
                                 σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

-Το Ειδικό Πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2009 στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά.

-Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), μετά τη διερεύνηση που έγινε για διαθέσιμα υπόλοιπα ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο κάθε νησιού, η εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος θα ξεκινήσει την 10η Ιανουαρίου 2011, σε εφαρμογή της 1251/2010 απόφασης της ΡΑΕ. Οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από τις κατά τόπου περιοχές της ΔΕΗ Α.Ε., αλλά προσφορές σύνδεσης θα δίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο ισχύος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης θα παρέχονται από τις αρμόδιες Περιοχές.

-Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχές ΔΕΗ), κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης.

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ. 

Οι διευθύνσεις των Περιοχών για τα ΜΔΝ αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ ΜΔΝ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση συμψηφισμού μπορείτε να απευθυνθείτε στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά 
ή στον Πίνακα Καταστημάτων Εμπορίας για τα ΜΔΝ.

-Το έντυπο αίτησης για την Ηπειρωτική Χώρα και τα Διασυνδεδεμένα σε αυτή Νησιά και το έντυπο αίτησης για τα ΜΔΝ θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.

-Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και ειδικότερα για τα ΜΔΝ στο Πληροφοριακό Δελτίο ΜΔΝ.

-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία.

-Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

-Στατιστικά στοιχεία για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, (για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν διατίθενται επί του παρόντος).
Λόγω αλλαγής του συστήματος συγκέντρωσης των στατιστικών στοιχείων από τις περιφερειακές μονάδες της ΔΕΗ, νεώτερα στατιστικά θα ανακοινωθούν στο τέλος ΜαϊουΤράπεζα Πειραιώς

Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
 • Επιτόκιο: Το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο που προσφέρεται στην αγορά, με βάση το Euribor ή το Libor, για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ).
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: Ευέλικτο, ώστε σε συνάρτηση με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, να δίνει τη δυνατότητα θετικής απόδοσης στον επενδυτή από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης: Μέχρι 10 έτη.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση της σύμβασης αγοροπωλησίας ρεύματος με τον ΔΕΣΜΗΕ. ΜΟΝΟ με τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές καλύψεις: Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή.
Κεφάλαιο Κίνησης για προεξόφληση επιχορήγησης

Εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηματοδότηση για την προεξόφληση της επιχορήγησης.
 • Επιτόκιο: Το ανταγωνιστικότερο επιτόκιο που προσφέρεται στην αγορά, με βάση το Euribor ή το Libor, για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ).
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: Μέχρι το 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση της επιχορήγησης. ΜΟΝΟ με τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές καλύψεις: Προσφέρεται πακέτο ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, για την προστασία του επενδυτή.
Χρηματοδότηση μέσω Leasing

Στα πλαίσια της νέας εκστρατείας παροχής ολοκληρωμένων "πράσινων" χρηματοοικονομικών προϊόντων για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Πειραιώς Leasing προσφέρει για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις επενδύσεων:
α) Συστήματα Ισχύος < 20 kWp
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing.
 • Διάρκεια: 3-5 έτη.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ.
 • Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόμενες ανά περίπτωση.
 • Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της μισθώτριας.
 • Management Fee: 0,5% πλέον ΦΠΑ.
β) Συστήματα Ισχύος μεταξύ 20 kWp και 150 kWp
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing.
 • Διάρκεια: 3-5 έτη.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ.
 • Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόμενες ανά περίπτωση.
 • Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της μισθώτριας.
 • Management Fee: 0,3% πλέον ΦΠΑ.
γ) Συστήματα Ισχύος μεταξύ 150 kWp και 2.000 kWp
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing.
 • Διάρκεια: 3-5 έτη.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ.
 • Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόμενες ανά περίπτωση.
 • Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της μισθώτριας.
 • Management Fee: 0,2% πλέον ΦΠΑ.
δ) Συστήματα Ισχύος 2.000 kWp και άνω
 • Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% της επένδυσης εξοπλισμού μέσω leasing.
 • Διάρκεια: 3-5 έτη.
 • Εξασφαλίσεις: Εκχώρηση σύμβασης αγοραπωλησίας ρεύματος με ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ.
 • Λοιπές εξασφαλίσεις: Εξεταζόμενες ανά περίπτωση.
 • Ασφαλιστική Κάλυψη: Υποχρεωτική ασφάλιση εξοπλισμού με δαπάνες της μισθώτριας.
 • Management Fee: 0,1% πλέον ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι:
Η προτεινόμενη διάρκεια 5 ετών προκύπτει από τον αναπτυξιακό νόμο.
Οι προς έγκριση χρηματοδοτήσεις μέσω Leasing θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο (άδειες εγκατάστασης, παραγωγής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.) λειτουργίας των φωτοβολταϊκών μονάδων.
Ιδιώτες
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει σήμερα πλήθος δανειακών επιλογών, που καλύπτουν όλο το φάσμα των "πράσινων" απαιτήσεων:
 • για να αποκτήσετε ή να κατασκευάσετε κατοικία με ενεργειακή απόδοση φιλική προς το περιβάλλον ή ακόμα και να ανακαινίσετε ριζικά την κατοικία σας, υπάρχουν ευέλικτες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
  Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όποιο στεγαστικό πρόγραμμα σας ταιριάζει με προνομιακούς όρους:
  - Έκπτωση στο επιτόκιο
  - Δωρεάν έξοδα δανείου
 • για να εγκαταστήσετε στην κατοικία σας φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 10kw (φωτοβολταϊκά στις στέγες), ή να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας μέσω επισκευών/παρεμβάσεων αγοράς εξοπλισμού, φιλικού προς το περιβάλλον διαθέτουμε πλήθος δανειακών επιλογών (Ενδεικτική Λίστα Πράσινων Επισκευαστικών Εργασιών & Εξοπλισμού), σύμφωνα με τις ανάγκες σας:
  - Δάνειο Green
  - Στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο Green με ή χωρίς εξασφάλιση
 • για να υιοθετήσετε ένα πράσινο τρόπο μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο) προσφέρουμε το Δάνειο Green
ΠΗΓΗ: www.piraeusbank.gr


Εθνική τράπεζα

Επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μέχρι 500 KW τα προϊόντα της:

Επιχειρηματικό Πολυδάνειο και Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης.

Α. Επιχειρηματικό Πολυδάνειο

Σκοπός:
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα κάλυψη των δαπανών αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης (με το δίκτυο της ΔΕΗ) του εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την επένδυση, εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 150 KW.

Ποσό Δανείου:
Μέχρι του ύψους που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.

Διάρκεια:
Μέχρι 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες και κεφαλαιοποίηση ή μη των τόκων.

Εξόφληση:
Από το προϊόν της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Τιμολόγηση:
Τα έξοδα του δανείου είναι εφάπαξ €200.

Β. Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης

Σκοπός:
Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έναντι της δημόσιας επιχορήγησης.

Ποσό δανείου:
Μέχρι το 100% της επιχορήγησης που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.

Αποπληρωμή:
Κανονική πληρωμή μόνο των καταλογιζόμενων τόκων (30/6 και 31/12) και εξόφληση του κεφαλαίου, εκ του προϊόντος της επιχορήγησης, εντός δώδεκα (12), το αργότερο, μηνών, από την εκταμίευση.

Τιμολόγηση:
Τα έξοδα του δανείου είναι εφάπαξ €200.
Ιδιώτες
Κάλυψη αγορών που αφορούν:
Α) Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας:
 • τοποθέτηση πράσινης στέγης,
 • εφαρμογή θερμομόνωσης σε τοίχους και οροφή,
 • αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
 • αντικατάσταση παλαιού λέβητα ή /και θερμοδοχείου νερού χρήσης (boiler),
 • εγκατάσταση φυσικού αερίου,
 • τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων και ηλιακών θερμοσιφώνων,
 • τοποθέτηση εναλλακτικών συστημάτων ψύξης (δροσισμός δαπέδου, fan coils) και συστημάτων σκίασης,
 • εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας,
 • εγκατάσταση συστημάτων αιολικής ενέργειας,
 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων,
 • εγκατάσταση βιολογικού βόθρου,
 • δημιουργία συλλεκτών βρόχινου νερού,
 • χρήση ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης Α+.

Β) Αγορά αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας:
 • αγορά καινούργιου υβριδικού αυτοκινήτου.
Ποσό:
Από € 1.500 έως και € 30.000.
Διάρκεια:
Ανάλογα με το ποσό του δανείου, ως εξής:
• Από 36 έως 48 μήνες, για ποσά από €  1.500 έως και €  6.000.
• Από 36 έως 72 μήνες, για ποσά από €  6.001 έως και € 15.000.
• Από 36 έως 84 μήνες, για ποσά από € 15.001 έως και € 30.000.

Τρόπος εξόφλησης:
Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με αυτόματη χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.
Δαπάνες:
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών, στην ενότητα Καταναλωτική Πίστη.
Πηγή: www.nbg.gr

Εθνική τράπεζα

Επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μέχρι 500 KW τα προϊόντα της:

Επιχειρηματικό Πολυδάνειο και Κεφάλαιο Κίνησης Έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης.

Α. Επιχειρηματικό Πολυδάνειο

Σκοπός:
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα κάλυψη των δαπανών αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης (με το δίκτυο της ΔΕΗ) του εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την επένδυση, εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 150 KW.

Ποσό Δανείου:
Μέχρι του ύψους που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.

Διάρκεια:
Μέχρι 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες και κεφαλαιοποίηση ή μη των τόκων.

Εξόφληση:
Από το προϊόν της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Τιμολόγηση:
Τα έξοδα του δανείου είναι εφάπαξ €200.

Β. Κεφάλαιο Κίνησης έναντι Δημόσιας Επιχορήγησης

Σκοπός:
Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έναντι της δημόσιας επιχορήγησης.

Ποσό δανείου:
Μέχρι το 100% της επιχορήγησης που καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 (όπως ισχύει σήμερα) ή σε Κοινοτικά Προγράμματα.

Αποπληρωμή:
Κανονική πληρωμή μόνο των καταλογιζόμενων τόκων (30/6 και 31/12) και εξόφληση του κεφαλαίου, εκ του προϊόντος της επιχορήγησης, εντός δώδεκα (12), το αργότερο, μηνών, από την εκταμίευση.

Τιμολόγηση:
Τα έξοδα του δανείου είναι εφάπαξ €200.
Ιδιώτες
Κάλυψη αγορών που αφορούν:
Α) Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας:
 • τοποθέτηση πράσινης στέγης,
 • εφαρμογή θερμομόνωσης σε τοίχους και οροφή,
 • αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
 • αντικατάσταση παλαιού λέβητα ή /και θερμοδοχείου νερού χρήσης (boiler),
 • εγκατάσταση φυσικού αερίου,
 • τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων και ηλιακών θερμοσιφώνων,
 • τοποθέτηση εναλλακτικών συστημάτων ψύξης (δροσισμός δαπέδου, fan coils) και συστημάτων σκίασης,
 • εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας,
 • εγκατάσταση συστημάτων αιολικής ενέργειας,
 • εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων,
 • εγκατάσταση βιολογικού βόθρου,
 • δημιουργία συλλεκτών βρόχινου νερού,
 • χρήση ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης Α+.

Β) Αγορά αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας:
 • αγορά καινούργιου υβριδικού αυτοκινήτου.
Ποσό:
Από € 1.500 έως και € 30.000.
Διάρκεια:
Ανάλογα με το ποσό του δανείου, ως εξής:
• Από 36 έως 48 μήνες, για ποσά από €  1.500 έως και €  6.000.
• Από 36 έως 72 μήνες, για ποσά από €  6.001 έως και € 15.000.
• Από 36 έως 84 μήνες, για ποσά από € 15.001 έως και € 30.000.

Τρόπος εξόφλησης:
Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με αυτόματη χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.
Δαπάνες:
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών, στην ενότητα Καταναλωτική Πίστη.
Πηγή: www.nbg.gr

Διασϕαλίστε την αпόδοση των ϕωτοβολταϊκών σας συστημάτων εύκολα και αпλά
Κυριακή μεσημέρι στον κήπο. Ο ήλιος καίει. Ο γείτο- νάς σας κοιτάει προς τη ϕωτοβολταϊκή  σας εγκατά- σταση: “Και πόσο ρεύμα παράγει τελικά”; Μια ματιά στο Sunny Beam αρκεί. Το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το φωτοβολταϊκό σου σύ- στημα κάνει αυτό που πρέπει: τροφοδοτεί το δημόσιο δίκτυο με ενέργεια και σας εξασφαλίζει κέρδος. Είναι ωραίο να μη σε απασχολεί (σχεδόν) τίποτα. Χάρη στις έξυπνες λύσεις επιτήρησης της SMA.

Τα πάντα υπό έλεγχο


Ακόμα και στις μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ο πλήρης έλεγχος είναι σημαντικός. Επιλέγοντας να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, δεν επιλέ- γετε μόνο μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, αλλά και μια πηγή μακροπρόθεσμου κέρδους. Αυτό σημαίνει, ότι η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί πά- ντα άψογα. Αν κάποια μείωση απόδοσης στην εγκα- τάστασή σας, π.χ. λόγω σκίασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων  ή  προβλημάτων στο δημόσιο δίκτυο, δεν γίνει αντιληπτή  έγκαιρα, μπορεί να μειώσει αισθητά τα κέρδη σας. Η διαρκής επιτήρηση της εγκατάστα- σης δεν διασφαλίζει μόνο ότι μπορείτε να έχετε πάντα πραγματική εικόνα του παραγόμενου ρεύματος, αλλά και ότι στην περίπτωση που κάτι συμβεί, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε άμεσα.


Αξιόπιστα και απλά, οπουδήποτε στον κόσμο


Τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης εγκατάστασης υπερβαίνουν τα στενά όρια του ελέγχου. Δίνουν μια συγκεντρωτική και πλήρη εικόνα της ομαλής λειτουρ- γίας της εγκατάστασης, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται η εγκατάσταση, αφού μέσω του δια- δικτύου μπορούν να αποστέλλονται π.χ. E-Mail. Επι- πλέον,  παρουσιάζουν τα δεδομένα της εγκατάστα- σης απλά,  συνοπτικά και επαγγελματικά,  με στόχο εσείς, ο διαχειριστής της εγκατάστασης, να έχετε πλή- ρη έλεγχο. Αν πρόκειται για μεγαλύτερες εγκαταστά- σεις, μπορείτε ακόμα να δημοσιοποιείτε  την οικολογι- κή σας ευαισθησία. Η επιτήρηση εγκαταστάσεων προ- σαρμόζεται στις ανάγκες σας: ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση, μικρές διαστάσεις  ή σύνθετο σύστημα, σύ- ντομη ή αναλυτική παρουσίαση. Είτε θέλετε  να επιτη- ρείτε την απόδοση ενός συστήματος εγκατεστημένου στη στέγη κατοικίας  είτε ενός μεγάλου ηλιακού σταθ- μού παραγωγής ενέργειας στην SMA θα βρείτε την κατάλληλη λύση.

Σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τα συστήμα- τα επιτήρησης  εγκαταστάσεων της SMA, καθώς και ποια λύση είναι η κατάλληλη για το δικό σας ϕωτο- βολταϊκό  σύστημα. Για περαιτέρω απορίες, μπορεί-  τε να αпευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υпοστήριξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου